15.2.2.21.9. ProtocolVersion_t

struct ProtocolVersion_t

Structure ProtocolVersion_t, contains the protocol version.

std::ostream &rtps::fastrtps::eprosima::operator<<(std::ostream &output, const ProtocolVersion_t &pv)

Prints a ProtocolVersion

Return

OStream.

Parameters
  • output: Output Stream

  • pv: ProtocolVersion